Seruan Kebangkitan: Isu Palestin Adalah Masalah Utama Dunia Islam (Bhg.2)